You are here

Phổ Yên, Thái Nguyên, Đông Bắc

This is the Phổ Yên Postcode page list. Its detail is as below.

Region 3-Postcode


Region 3 City Postcode (ZIP)
Phổ Yên Đông Cao 250000
Phổ Yên Đồng Tiến 250000
Phổ Yên Ba Hàng 250000
Phổ Yên Bắc Sơn 250000
Phổ Yên Bãi Bông 250000
Phổ Yên Hồng Tiến 250000
Phổ Yên Minh Đức 250000
Phổ Yên Nam Tiến 250000
Phổ Yên Phúc Tân 250000
Phổ Yên Phúc Thuận 250000
Phổ Yên Tân Hương 250000
Phổ Yên Tân Phú 250000
Phổ Yên Thành Công 250000
Phổ Yên Thuận Thành 250000
Phổ Yên Tiên Phong 250000
Phổ Yên Trung Thành 250000
Phổ Yên Vạn Phái 250000
Phổ Yên Đắc Sơn 250000