You are here

Uông Bí, Quảng Ninh, Đông Bắc

This is the Uông Bí Postcode page list. Its detail is as below.

Region 3-Postcode


Region 3 City Postcode (ZIP)
Uông Bí Bắc Sơn 200000
Uông Bí Nam Khê 200000
Uông Bí Phương Nam 200000
Uông Bí Phuong Đồng 200000
Uông Bí Quang Trung 200000
Uông Bí Thánh Sơn 200000
Uông Bí Thượng Yên Công 200000
Uông Bí Trưng Vương 200000
Uông Bí Vàng Danh 200000
Uông Bí Yên Thánh 200000