You are here

U Minh Thượng, Kiên Giang, Đồng Bằng Sông Cửu Long

This is the U Minh Thượng Postcode page list. Its detail is as below.

Region 3-Postcode


Region 3 City Postcode (ZIP)
U Minh Thượng An Minh Bắc 920000
U Minh Thượng Hoà Chánh 920000
U Minh Thượng Minh Thuận 920000
U Minh Thượng Thạnh Yên 920000
U Minh Thượng Thạnh Yên 920000
U Minh Thượng Vĩnh Hoà 920000