You are here

Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, Đồng Bằng Sông Hồng: 180000

Đông Khê is located in Đồng Bằng Sông Hồng, Hải Phòng, Ngô Quyền, Vietnam. Its zip code is 180000.

Address and Postcode


Online Map
Loading, Please Wait...