You are here

Nam Khê, Uông Bí, Quảng Ninh, Đông Bắc: 200000

Nam Khê is located in Đông Bắc, Quảng Ninh, Uông Bí, Vietnam. Its zip code is 200000.

Address and Postcode


Online Map
Loading, Please Wait...