You are here

Kiến Thụy, Hải Phòng, Đồng Bằng Sông Hồng

This is the Kiến Thụy Postcode page list. Its detail is as below.

Region 3-Postcode


Region 3 City Postcode (ZIP)
Kiến Thụy Thuận Thiên 180000
Kiến Thụy Thuỵ Hương 180000
Kiến Thụy Tú Sơn 180000
Kiến Thụy Đa Phúc 180000
Kiến Thụy Đại Hà 180000
Kiến Thụy Đại Hợp 180000
Kiến Thụy Đại Đồng 180000
Kiến Thụy Đoàn Xá 180000
Kiến Thụy Đông Phương 180000
Kiến Thụy Tân Thành 180000
Kiến Thụy Tân Trào 180000
Kiến Thụy Thánh Sơn 180000
Kiến Thụy Anh Dũng 180000
Kiến Thụy Du Lễ 180000
Kiến Thụy Hải Thành 180000
Kiến Thụy Hîp Đức 180000
Kiến Thụy Hoà Nghĩa 180000
Kiến Thụy Hưng Đạo 180000
Kiến Thụy Hữu Bằng 180000
Kiến Thụy Kiến Quốc 180000